Účel nadácie

Aký účel Nadácie Slovenskej Advokácie?

Jedným z našich cieľov je poskytovať dostupnú právnu pomoc (Pro Bono) osobám, ktoré si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť.


Podpora projektov

  • podpora projektov na zvýšenie právneho vedomia občanov
  • podpora projektov, služieb a programov zameraných na pomoc dlhodobo chorých, telesne postihnutých, nevládnych a inak sociálne odkázaných advokátov a ich rodinných príslušníkov
  • podpora projektov zameraných na propagáciu advokácie
Podpora mladých a vzdelania
Podpora iných odvetví

Kontaktujte nás

Adresa: Kolárska 4,

831 42 Bratislava, Slovakia

 

Mobil: +421 905 838 541

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Transparentný účet

SK76 0200 0000 0015 8667 0259

Copyright 2020. Nadácia Slovenskej Advokácie

Search