O nás

Nadácia
slovenskej advokácie

Nadácia sa okrem svojich stanovených cieľov sústredí na zapojenie sa čo najväčšieho počtu advokátov, koncipientov, ale aj študentov práva do vzájomnej kolaborácie pri poskytovaní nezištnej pomoci ľuďom v núdzi a ľuďom bez riadneho prístupu k právnym službám.

Takto dokážeme zmeniť život v regiónoch a spojiť advokátov do projektov, ktoré majú dlhodobý význam a vplyv na zdravšiu spoločnosť.
Aby sme si boli istí, že pomoc sa dostane naozaj k ľuďom, ktorí to potrebujú, spolupracujeme so spoločnosťou Úsmev ako dar, ktorá s takýmito ľuďmi resp. rodinami v núdzi spolupracuje na území celého Slovenska už niekoľko desiatok rokov.
Okrem pomoci ľuďom v núdzi tak nadácia spája a buduje spolupatričnosť advokátov zo všetkých regiónov Slovenska. Advokáti, koncipienti ale aj študenti práva svojou pro bono činnosťou v prospech nadácie tak podporujú v našej spoločnosti spravodlivosť a efektívnu a dostupnú právnu pomoc pre všetkých.

Zasahujeme tak v správnom čase, odvraciame nežiaduce následky a predchádzame osobným tragédiám týchto ľudí.

Tvoríme tak šťastnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.

Neváhajte a zapojte sa do činnosti nadácie aj VY!

Aký je účel Nadácie Slovenskej Advokácie?

Jedným z našich cieľov je poskytovať dostupnú právnu pomoc (Pro Bono) osobám, ktoré si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť.


Podpora projektov

  • podpora projektov na zvýšenie právneho vedomia občanov
  • podpora projektov, služieb a programov zameraných na pomoc dlhodobo chorých, telesne postihnutých, nevládnych a inak sociálne odkázaných advokátov a ich rodinných príslušníkov
  • podpora projektov zameraných na propagáciu advokácie
Podpora mladých a vzdelania
Podpora iných odvetví

Nadácia Slovenskej advokácie (NSA)

bola založená Nadačnou listou dňa 10.01.2003 a zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 13.02.2003. Zakladateľom nadácie je Slovenská advokátska komora.

Mgr. Alexandra Čižmáriková
Mgr. Alexandra ČižmárikováSprávkyňa nadácie

Správna rada

JUDr. Magdaléna Hromcová
JUDr. Magdaléna HromcováPredseda Správnej rady
JUDr. Zuzana<br> Čížová
JUDr. Zuzana
Čížová
člen Správnej rady
JUDr. Andrea <br>Havelková
JUDr. Andrea
Havelková
člen Správnej rady
JUDr. Michaela Bezáková, LL.M.člen Správnej rady
JUDr. Tomáš Illeščlen Správnej rady
JUDr. Ján <br>Ninčák, MBA, PhD.
JUDr. Ján
Ninčák, MBA, PhD.
člen Správnej rady, Advokát
JUDr. Kvetoslava <br>Živčáková
JUDr. Kvetoslava
Živčáková
člen Správnej rady, Advokát

Dozorná rada

JUDr. Viliam <br>Karas
JUDr. Viliam
Karas
člen Dozornej rady
JUDr. Slavomír <br>Moško
JUDr. Slavomír
Moško
člen Dozornej rady
JUDr. Ladislav <br>Jančo
JUDr. Ladislav
Jančo
člen Dozornej rady

Kontaktujte nás

Adresa: Kolárska 4,

831 42 Bratislava, Slovakia

 

Mobil: +421 905 838 541

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Transparentný účet

SK76 0200 0000 0015 8667 0259

Copyright 2020. Nadácia Slovenskej Advokácie

Search