ADVOKÁTI PRE UKRAJINU

Nadácia slovenskej advokácie ponúka advokátkam a advokátom, koncipientkam a koncipientom z Ukrajiny, ktorí sa aktuálne nachádzajú v dôsledku vojnového konfliktu na území Slovenskej republiky, možnosť absolvovať mesačnú stáž v rámci slovenských advokátskych kancelárií alebo organizácií zapojených do pomoci ukrajinským občanom.

 

Obsahové naplnenie stáže bude realizovať kancelária, ktorá prijme stážistu. Účastníkov do advokátskych kancelárií umiestňuje organizátor. Účastník môže sám navrhnúť advokátsku kanceláriu, ktorá by bola ochotná prijať ho na stáž.

 

 

Nadácia poskytne stážistovi finančný príspevok na čiastočné pokrytie nákladov vo výške 500 EUR. (Nárok odídenca na dávku v hmotnej núdzi sa nevylučuje s poskytovaním finančného príspevku).

 

Prihlasovať sa môžete e-mailom na pomoc@sak.sk zaslaním nasledovných dokumentov

 

  • Potvrdenie o zápise v Ukrajinskej národnej advokátske komore (vygenerované z elektronického registra UNRA)
  • Štruktúrovaný životopis v ukrajinskom jazyku a prípadne v ďalšom jazyku, ktorý žiadateľ ovláda
  • Kópia dokladu o tolerovanom pobyte s označením „ODÍDENEC“ alebo „DOČASNÉ ÚTOČISKO“

Podmienkou účasti je absolvovanie osobného pohovoru so zástupcami Nadácie alebo Slovenskej advokátskej komory a uzatvorenie dohody o odbornej stáži.

Фонд  словацької адвокатури пропонує адвокатам, адвокатесам та помічникам адвокатів з України, які нині перебувають на території Словацької Республіки внаслідок військового конфлікту, можливість пройти місячне стажування у словацьких юридичних фірмах чи організаціях, які займаються наданням допомоги громадянам України.

Стажування буде реалізовано юридичною фірмою, яка прийме стажиста.  Розподіл учасників до юридичних фірм буде здійснено організатором. Учасник може самостійно запропонувати юридичну фірму, яка готова його прийняти на стажування.

Фонд надасть стажистам фінансову підтримку у розмірі 500 євро для часткового покриття видатків. (Фінансова підтримка не виключає право на допомогу з матеріальних труднощів).

 
Ви можете подати заявку, надіславши наступні документи електронною поштою на адресу pomoc@sak.sk:

 

  • Підтвердження запису в Єдиному реєстрі адвокатів України (генерується з електронного реєстру НААУ)
  • Структуроване резюме українською та, можливо, іншою мовою, якою Ви володієте
  • Копія документа про дозвіл на перебування з позначкою "Odídenec" або "Dočasné útočisko“

 

Умовою участі є проходження особистої співбесіди з представниками Фонду словацької адвокатури та укладання договору про стажування. 

Bezplatná právna pomoc

Pomáhame rodinám, ktoré čelia hrozbe rozdelenia, odňatiu dieťaťa či problémoch mladých dospelých, ktorí sa usilijú osamostatniť. Advokáti pomáhajú...

Čítať viac

Pomoc rodinám
v núdzi

Aby rodina zostala spolu... Aby deti neodňali rodičom, iba preto, že sú v núdzi, sociálnej či finančnej.

Čítať viac

Finančná pomoc

Podporiť naše spoločné úsilie aktívne napĺňať účel nadácie môžete ľubovoľným finančným príspevkom na účet nadácie. Nadácia pracuje naprieč celým Slovenskom, preto je naša pomoc dostupná pre všetkých.

Čítať viac

Podpora študentov
práva

Jedným z našich cieľov je poskytovať dostupnú právnu pomoc (Pro Bono) osobám, ktoré si to z finančných dôvodov nemôžu dovoliť.

Čítať viac

Spolu pomáhame
tým, čo to potrebujú

Je dobré si neustále pripomínať, aké dôležité je kritické myslenie, politická, náboženská či sloboda prejavu. Aká zhubná, strhujúca a mätúca vie byť propaganda. Inscenácia vychádza z listov, ktoré Milada Horáková napísala krátko pred popravou a recenzie ju prijali s nadšením.

0
Podporených projektov

Projekty, ktoré sme podporili

Je dobré si neustále pripomínať, aké dôležité je kritické myslenie, politická, náboženská či sloboda prejavu.
Aká zhubná, strhujúca a mätúca vie byť propaganda. Inscenácia vychádza z listov, ktoré Milada Horáková napísala krátko pred popravou a recenzie ju prijali s nadšením.

Kontaktujte nás

Adresa: Kolárska 4,

831 42 Bratislava, Slovakia

 

Mobil: +421 905 838 541

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Transparentný účet

SK76 0200 0000 0015 8667 0259

Copyright 2020. Nadácia Slovenskej Advokácie

Search